Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální počasí

Počasí dnes:

16. 1. 2021

oblacnosesnez

Bude polojasno až oblačno, občas sněhové přeháňky. Denní teploty -5 až -1°C. Noční teploty -4 až -8°C, místy kolem -11°C.

 Plzeň 2015Plzeňský kraj

Czech POINT

Czech tourism (turistická prezentace České rapubliky)

logo

 

GEOSENSE

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

nabídka práce:

http://cz.jooble.org/

nabídka práce:

www.neuvoo.cz

 

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1. Koncepční dokumenty, podklady, projekty a záměry
2. Společenský život v obci
3. Rozvíjení partnerských vztahů mezi obcemi, sousedícími regiony a mezi obcemi za hranicemi ČR
4. Podpora podnikání
5. Podpora bydlení
6. Péče o stavební fond a obraz vesnice
7. Zlepšení občanské vybavenosti a technické infrastruktury
8. Péče o veřejná prostranství
9. Udržení, obnova a účelné využívání krajiny

 

2. Společenský život v obci

Venkovská pospolitost a dobré vztahy mezi lidmi jsou prvním předpokladem a nutným prostředkem pro realizaci rozvojových programů. Klima důvěry a vzájemného respektu je tím prvním, čeho je třeba dosáhnout. Je důležité tyto hodnoty denně rozvíjet (kultivace morálky). Obnova a pokračování v tradicích působí na vztah lidí k svému bydlišti, obci, a své zemi. Účast lidí na společenských akcích vytváří příjemné pocity z vlastního přispění do společného a k obohacení vlastního života. Důležitá je výchova další generace, zapojení dětí do společenského života. Dle možností se vyplatí podporovat aktivity obyvatel a rozvíjet podmínky pro spolkovou činnost. Všechny větší akce se snažíme zabezpečovat společně. Obrovskou úlohu v tomto procesu hraje škola. Venkovská škola je při dobrém personálním obsazení nositelem nenahraditelných společenských hodnot.
Výchozí stav :
sporadické aktivity místních organizací nebo jednotlivců pod povinným tlakem národních výborů a národní fronty. Po r. 1998 útlum společenského života. Chyběla vyšší moc, která by něco nařizovala. Později začaly spolky obnovovat svoji činnost na základě skutečného zájmu lidí.

Přehled a základní informace o spolcích:


Myslivecká sdružení :

MS Nečtiny, MS Kozelka, MS Liška. Tradiční spolky, které kromě zájmu o myslivost spolupracují na přípravě různých společenských akcí.

Sbor dobrovolných hasičů :

V období 1990 - 1999 v útlumu. K oživení došlo díky zájmu mladší generace. V současnosti funkční spolek schopný řešit živelné problémy v obci a zároveň se věnovat hasičskému sportu a spolupracovat na řadě akcí obce.

Tělovýchovná jednota :

Tradicí je oddíl kopané, který hraje svoji soutěž na úrovni III. třídy. Je těžké fotbal udržet na slušné úrovni, protože se projevuje nedostatek hráčů. V obci je málo lidí a při doplňování hráčů z okolních obcí se projevuje neblahý vliv peněz. Východiskem z krize se jeví vstup nových sportů do základní TJ, (volejbal, nohejbal), které oživí spolek příchodem nových lidí a práce s mládeží.

Rybářské spolky :

Na území obce působí rybářský spolek Manětín (organizuje zájemce o rybolov všech věkových kategorií) a rybářský spolek Plachtín. Rybáři se starají o místní rybníky a obhospodařují i pstruhové potoky. Pořádají pro své mladé členy rybářské závody.

Chovatelský spolek :

Nepravidelně činný spolek, který však na sebe bere hlavní úlohu při pořádání tradiční Podzimní prodejní výstavy drobného zvířectva, ovoce, zeleniny a výrobků spojených se zemědělskou a lesnickou výrobou.

Včelaři :

Tradiční spolek, který se věnuje převážně jen chovu včel. Sdružuje především starší obyvatele.

Spolek pro záchranu kulturního dědictví :

Mladý spolek či spíše volné sdružení občanů, které vzniklo v r. 2003. Zaměřuje se na záchranu především drobných památek venkovské architektury. Uvažuje i o péči a údržbě zříceniny hradu Preitenstein.

Současný rozměr společenského života v obci :

Udržované tradice :

Masopustní průvod masek
Velikonoční koledování
Stavění májek
Anenská pouť
Posvícení
Mikulášská nadílka
Rozsvěcení vánočního stromu

Společenské a kulturní akce :
Masopustní taneční zábava
Dětský maškarní bál
Anenská pouť a pivní slavnosti
Posvícenecká taneční zábava
Den seniorů
Výstava chovatelů a zahrádkářů
Rozsvěcení vánočního stromu
Školní vánoční večer spojený s burzou vánočních ozdob
Silvestrovká taneční zábava

Sportovně - společenské akce :
Fotbalová soutěž II.-III. IV. třída (již před rokem 1998)
Volejbalová utkání neregistrovaných
Výměnné zájezdy fotbalistů (SRN - Schwabhausen)
Hasičské sportovní soutěže (s přestávkou již před r. 1998)
Hasičská soutěž o ztracenou kliku
Seriál mistrovství ČR v dětském autokrosu
Dětská rybářská soutěž
Dětský aerobik
Závod o zlomenou lyži
Turnaje v nohejbalu neregistrovaných

Nepravidelné kulturní aktivity :

Studio Kaple - činnost spojená s osobností prof. Ctibora Turby. Využití dvou památkových objektů - bývalého barokního špitálu a bývalého filiálního kostela sv. Anny k pořádání divadelních stáží, koncertů, studentských představení dále k filmové a divadelní tvorbě v oblasti neverbálního a pohybového divadla.

Semináře, výstavy, studijní a turistické pobyty a sportovní soustředění na zámku Nečtiny, který vlastní Západočeská universita.

Duchovní život obce :

Možnost působení duchovního světa na kvalitu osobností je převážně pasivní, omezená pouze na nedělní bohuslužbu. Bohoslužeb se účastní převážně staří občané. Duchovní pastýř, Otec František Liška, má ve správě farnost Manětínskou, Nečtinskou a ještě několik dalších obcí. Kromě toho vykonává funkci vikáře. Nežije v obci, a to brání uplatňování pastorální činnosti mezi lidmi. Řešením by bylo získání moudrého a osvíceného kněze, který by trvale bydlel v Nečtinech. Výkon jeho pastorální činnosti by se mohl kumulovat s dalšími funkcemi (výuka jazyků, hudby, péče o hřbitov, atp.)

Publikační a propagační činnost :

• Nečtinské noviny (původně Zpravodaj)- Čtvrtletník, který informuje o nejdůležitějším dění v obci a zároveň dává možnost každému subjektu i jednotlivci zveřejnit své názory a náměty
• Systém informačních tabulí ve všech částech obce
• Místní knihovna
• Kronika včetně fotoarchivu
• Internetová prezentace
• Propagační brožury
• Série pohlednic a propagačních předmětů
• Výroba "Nečtinské keramiky"

Základní a mateřská škola
Jak již bylo řečeno v úvodu, škola, i když se jedná jen o malotřídku, je v obci velmi důležitá. Nejen jako pilíř občanské vybavenosti, ale hlavně jako zázemí pro vzdělání budoucích obyvatel obce, jako prostor pro mimoškolní aktivity dětí, jako prostředí náhradní rodiny, jako zdroj námětů a inspirací, jako nositel dětské kultury a dětského vidění světa. Školu jsme se rozhodli zachovat i za cenu velkých finančních obětí. (Průměrný počet žáků v ZŠ za období 1991 - 2003 je 25, v MŠ 18).