Obec Nečtiny
ObecNečtiny

Části obce Nečtiny

Březín

Historické prameny zmiňují Březín až v roce 1321, přesto se pravděpodobně jedná o lokalitu mnohem starší, tedy již raně středověkého původu. Pohnuté dějiny obce nejlépe charakterizuje období 15. století, kdy byla zcela zdevastovaná a zpustošená husitskými válkami. Ves byla obnovena teprve po 100 letech. Poté patřila k několika sousedním panstvím - udává se nečtinské, ale i prohořské a brložské, což přetrvávalo až do 19. století.  V roce 1850 přísluší obec soudně k Manětínu.

Čestětín

Ves je připomínána poprvé roku 1381. Ve středověku je spravován řadou menších feudálních pánů, teprve v 16. století jej sloučil vlastní rod Hasištejnských z Lobkovic. Po nich drží ves Kokořovci. Od roku 1626 jsou zapsáni jako majitelé Vřesovci, kteří jej začleňují pod brložský statek. Ten pak spolu se vsí přenechávají toužimskému panství. V polovině 19. století patří Čestětín pod soudní okres Manětín. Obec se výrazněji nerozvíjí a po 2. sv. válce silně klesá počet obyvatelstva.

Doubravice u Nečtin

Dle dostupných údajů je ves prvně zmiňována v roce 1239 v souvislosti s majetkem kladrubského kláštera. V její historii se dále objevuje jméno Buška Calty z Kamenné Hory, který ves držel r. 1381. Později, v roce 1410, přechází ves pod panství Štědrá, v roce 1479 spadá pod Toužim. Následně jí nabývají Kokořovci, kteří ji v letech 1572-1651 začleňují pod žlutické panství. Teprve pak se stává součástí nečtinského panství. Soudně patřila zemědělsky orientovaná Doubravice pod Manětín. Po 2. sv. válce se rychle snižuje obyvatel a stává se vsí rekreační. Tato lokalita byla osídlena již v eneolitu a v době halštacké. V katastrálním území obce, při silnici Manětín - Nečtiny, bývala mnoho let cihelna, která byla využívána až do konce 2. sv. války.

Jedvaniny

Založení vsi se váže teprve k letopočtu r. 1841 a souvisí s rozvojem sklářského průmyslu v tomto regionu. Tehdy vznikla ves původním jménem Mensdorf pojmenovaná dle zakladatele a majitele panství Nečtiny hraběte Alfonse Mensdorfa.
Útlum a ukončení sklářských aktivit na konci 19. století zmrazily krátký rozkvět osady a dochází k vysidlování, které vrcholí v poválečných letech po roce 1945. 

Hrad Nečtiny

Ves Hrad Nečtiny (Preitenstein) se rozkládá asi 2 km jižně od Nečtin, v exponované poloze nad údolím Plachtínského potoka. Této lokalitě předcházelo vybudování středověkého sídla - hradu Preitensteina, který vystavěl Oldřich Pluh na popud českého krále Jana Lucemburského jako vojenský opěrný bod. Ač byl hrad královským majetkem, který nesměl být dle Majestas Carolinas zastavován, střídala se v jeho držení řada majitelů např. Zbyněk z Kočova, Gutštejnové, či Pluhové z Rabštejna. Právě Kašparu Pluhovi, který stál v čele vojska proti Ferdinandu I., byl majetek konfiskován zpět ve prospěch královské koruny. Ale již od r. 1579 byl dán hrad opět do zástavy, tentokrát Floriánu Gryspekovi z Gryspachu. Ten jej od r. 1557 držel dědičně. S jeho jménem je spojeno přenesení sídla do míst dnešního zámku, kolem něho vzniká nevelká osada. Za odboj proti Ferdinandovi II. byly Nečtiny (tedy i hrad) opět konfiskovány, nyní Bohuslavu Gryspekovi - r. 1623 je získává Gottfried Hertl z Leitersdorfu. Brzy se ale vlastníky panství stávají Kokořovci, kteří rozšiřují zámek v barokním duchu. Když majitelé vymírají po meči, získávají dědictví neteře Františka Kokořovce Antonie a nakonec Josefa provdaná za Antonína Lažanského. Nový rozkvět Nečtin nastává až po roce 1839, když je kupuje Emanuel Mensdorf Pouilly. Jeho syn Alfons z nich vytváří rodové sídlo a v letech 1855-58 nechává v novogotickém stylu přestavět nečtinský zámek. Dále buduje nový hospodářský dvůr, který přesunuje od zámku do jeho dnešní polohy. K větším objektům zámeckého areálu náležel i pivovar založený již r.1683, který byl v provozu až do roku 1936. Další stavební rozvoj však již osada nezaznamenává. Před 2. sv. válkou je zde pouze 26 domů a žije 146 obyvatel. Po 2. sv. válce slouží hospodářský dvůr dále svému účelu a je až do poslední dekády 20. století sídlem zemědělského statku se středním odborným učilištěm, ze zámku se stává internát, který navíc v roce 1964 vyhořel. V dnešní době patří zámek Západočeské univerzitě v Plzni a slouží jako školící a ubytovací zařízení.

Kamenná Hora

První písemné zmínky o Kamenné Hoře jsou spjaty s historií kladrubského kláštera, jemuž byla v roce 1186 tato ves darována. V roce 1386 už ale patřila světskému rodu Caltů z Kamenné Hory, kteří zde zřejmě vybudovali malé feudální sídlo. Zřejmě vlivem nepříznivé polohy vsi mimo hlavní komunikace se zde stále mění vlastníci a ves přechází pod různá panství. Počátkem 16. století postupně spadá pod Toužim, později zase k Žluticím. V roce 1626, stejně jako nedaleký Čestětín, ji získávají do majetku Vřesovci, kteří je následně začleňují pod brložský statek. Později ves opět přenechávají panství Toužimi. I když ještě roku 1930 zde žilo 122 obyvatel, po roce 1945 je vylidněna a dodnes je téměř neosídlena.

Leopoldov

Vlastní osada Leopoldov (německy Leopoldsdorf) byla založena v roce 1841, a to samotným hrabětem Mensdorfem. Byla vystavěna pravděpodobně přímo na místě původní zdevastované vsi zvané Tukleky (Wasenmeister?), o níž existují zmínky již od r. 1180. Nezvyklé jméno osady se váže k osobě belgického krále Leopolda, který měl přátelské vazby k rodině Mensdorfů. Osada, vybudovaná na pravidelném půdorysu, uprostřed s rozsáhlou návsí a kapličkou, měla ještě před 2. sv. válkou 107 převážně německých obyvatel a 23 obydlených domů. Poté ztrácí svůj význam a postupně se stává pouze rekreační osadou bez trvalých obyvatel. Vedle původních usedlostí se v místě objevují také rekreační chaty.

Lešovice

První písemné zmínky o Lešovicích se datují r. 1397. Díky výhodné poloze při potoku zde v minulosti vznikla celá řada menších výrobních aktivit. Původně byla ves tvořena pouze mlýny patřícími pod panství Nečtiny. Lešovice také jako "předměstí Nečtin" získávají r. 1511 stejná městská práva. R. 1651, v době Adama Václava Kokořovce zde byla provozována železná huť (až do 30-cátých let 18. století). V 19. století je ve vsi několik mlýnů a pil, v čp.4 byl hamr, ve vsi byla i brusírna skla a cihelna. Před válkou zde žilo 78 obyvatel.

Plachtín

Ves byla založena okolo roku 1670 Ferdinandem Hroznatou Kokořovcem, který nechal podél silnice vykácet les a postavit chalupy. Noví obyvatelé měli být využiti jako pracovní síla pro nedaleký dvůr zv. Mostek. Původně jednostranná ulicová zástavba podél komunikace naproti níž směrem k lesu byla malá políčka. Při jižním okraji zástavby vznikla malá náves s kaplí P. Marie. Po 2. sv. válce bylo z původních 51 domů 20 zbořeno. Nedaleko obce Plachtín, asi 1 km jižně na okraji Plachtínského polesí, existovala v letech 1824-1896 významná sklářská huť zvaná Josefinina (též i preitensteinská sklárna) zaměřená na výrobu dutého, tabulového i křišťálového skla. V době největšího rozkvětu zde bylo zaměstnáno až 150 dělníků. Jako zdroj energie se používala vodní kola, která vyráběla energii pro 2 sklářské pece a 14 sklářských pánví. Při huti bývala i škola, kamenická dílna a hostinec. Po přesunutí výroby z důvodu nedostatku dřeva do nové továrny v Kamenickém Šenově byla zdejší sklárna zrušena. V současnosti jsou dochovány pouze základy objektů.

Račín

Ves, která bývala sídlem pánů Račínů, je zmiňována v berním rejstříku z r. 1379 jako vlastnictví několika šlechticů. Račínové pocházející z rodu Ješka měli v držení dvůr ve vsi ještě v roce 1495. Později, začátkem 17. století (roku 1726), patří ves pod panství Toužim a je propojena se statkem Brložcem. Dále je rozdělena na dvě části - toužimskou a manětínskou. V době největšího rozkvětu, v 19. století je obydleno 18 domů ve kterých žije 127 obyvatel. V dnešní době patří mezi zaniklé obce.

 

OBEC

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 Plzeň 2015Plzeňský kraj

Czech POINT

Czech tourism (turistická prezentace České rapubliky)

logo

 

GEOSENSE

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, sobota 6. 3. 2021
jasno 5 °C -3 °C
neděle 7. 3. jasno 6/-2 °C
pondělí 8. 3. zataženo 4/-3 °C
úterý 9. 3. zataženo 5/0 °C

mapa