Obec Nečtiny
ObecNečtiny

Charakteristika sídel

Březín

Březín leží asi 2,5 km od Nečtin jihozápadním směrem, uprostřed zemědělsky obdělávané krajiny, obklopený rozsáhlými lesními porosty. Rozkládá se při křižovatce státních silnic vedoucích od Nečtin k Čestětínu, respektive k Jedvaninám (dále k hlavní dopravní spojnici Plzeň - Karlovy Vary). Obci s poměrně velkou pravoúhlou návesnicí a původními patrovými zděnými statky s charakteristickými dřevěnými branami dominuje barokní kostel sv. Bartoloměje. Nyní zemědělsky orientovaná vesnice s poměrně rozsáhlou živočišnou výrobou. Dnes zde žije trvale 68 obyvatel. K trvalému bydlení je evidováno 38 domů. Pro rekreační účely je využíváno 16 chalup, případně chat. Rozloha katastrálního území  je největší z celé správní obce a činí celých 1204,0482 ha. Střed obce - náves leží v nadmöřské výšce cca 505 m n.m.
V blízkosti obce stojí homolovitý Pekelný vrch (603 m n.m.), nyní již částečně vytěžený čedičový lom.

Čestětín

Je malá ves nacházející se v západním cípu správní obce Nečtiny od níž je vzdálená cca 6 km. Komunikační vazba k Nečtinám vede přes Březín (3 km), opačným směrem (k silnici Plzeň - Karlovy Vary) je nejblíže Chudeč (1,5 km). Svým založením je ves okrouhlicí tvořenou původními zemědělskými usedlostmi, s dochovanou původní půdorysnou osnovou. Uprostřed zástavby s velkou návsí, které dominují 2 rybníky. Jihovýchodně pod obcí, při příjezdové silnici, vyrostl v mírně odsazené poloze zemědělský areál. Trvale zde žije přibližně 20 obyvatel. V katastrálním území se nachází 23 domů včetně rekreačních objektů. Rozloha katastrálního území je malá a činí 326,0371 ha. Střed obce leží v nadmořské výšce 625 m n.m.

Doubravice

Je ves ležící na úpatí vrchu Doubravické hory - známé též jako Kozelka; mezi Manětínem a správní obcí Nečtiny (od níž je vzdálená asi 2 km). Doubravice je založena jako okrouhlice na svažitém terénu. Na návsi se dvěma rybníčky stojí kaplička sv. Anny. Obec je bez občanské vybavenosti, na východním okraji býval vepřín v jehož areálu později mělo sídlo Myslivecké sdružení. Nedávno odprodáno obcí do soukromého vlastnictví - má být využito na ubytování a agroturistiku. Nad obcí na vrchu Kozelka se rozprostírají čedičové útvary známé pod jménem Zkamenělé stádo, které je využívané hororolezci. Z vrcholu se nabízí krásný výhled směrem k Nečtinám. Nad obcí stojí horolezecká základna. Dnes ve vsi žije jen několik stálých obyvatel, celá lokalita má rekreační charakter. Dle posledních údajů zde žije 13 obyvatel ve 22 domech. V katastrálním území se nachází dalších 6 rekreačních objektů (chalupy). Rozloha katastrálního území  je malá a činí pouze 187,6322 ha. Střed obce leží v nadmořské výšce 546 m n.m.

Jedvaniny (dříve Mensdorf)

Osada obce Nečtiny tvořící jihovýchodní část sídelního útvaru Skelná Huť (katastrální území  Trhomné). Původně sklářská, dnes převážně rekreační osada ležící při silnici mezi Březínem a T rhomné asi 6 km jihozápasně od správního centra Nečtiny, obklopená rozsáhlými lesy. Střed osídlení sice tvoří okrouhlá náves s protékajícím Pstružným potokem (dnes přestavěná s řadou novějších rekreačních objektů), ale původní založení vsi na pravoúhlé osnově jako sklářské kolonie připomíná především její  jihovýchodní cíp zástavby ležící v katastrálním území obce Březín. Dnes odlehlá, převážně rekreační osada. V přilehlých lesích haldy vytěžené hlušiny. Severovýchodně od osady vytěžený pískovcový lom (Zlatý lom), k němuž se váže nepodložená legenda. Žijí zde 3 trvale žijící obyvatelé. V osadě je ale registrováno 34 chalup a chat (tedy rekreačních objektů). Jedvaniny jsou pouze osadou bez vlastního katastrálního území (je součástí obce Březín). Střed osady leží v nadmořské výšce cca 560 m n.m.

Kamenná Hora

Je malá víska s pouhými 8 stálými obyvateli, která se nachází v severozápadním cípu obce Nečtiny. Od tohoto správního centra je vzdálena cca 4,5 km přes silniční odbočku v blízkosti Holubího mlýna. Zástavba obce je podkovovitého charakteru, s rozlehlou návsí narušenou řadou proluk především na její jižní straně. Ves se rozprostírá nad mělkým údolím Krašovského potoka, od jihu k ní přiléhá komplex Kamenohorského lesa. Dříve zemědělská obec má nyní převážně rekreační charakter, usedlosti jsou přestavovány nebo i vznikají novější rekreační objekty. Trvale zde  žije 8 obyvatel ve  4 domech. V zastavěném území  se  nachází dalších 20 rekreačních objektů ve formě chalup případně chat. Rozloha katastráního území odpovídá velikosti sídla a činí 526,2385 ha. Střed obce leží v nadmořské výšce 615 m n.m.

Leopoldov

Je osada ležící v katastrálním území Nečtiny, ve vzdálenosti 2 km západním směrem od správního sídla Nečtiny. S okolím je spojena jedinou přístupovou cestou, a to z křižovatky silnice vedoucí na Žlutice, napojenou v blízkosti zemědělského areálu u Nečtin. Leopoldov ležící v nadmořské výšce cca 520 m n. m., na úpatí Kamenohorského lesa, se otevírá do zemědělsky obdělávané krajiny. Odtud se nabízí krásné panoramatické pohledy jihovýchodním směrem na malebné údolí se zástavbou Nečtin, Hradu Nečtiny a Nového Městečka. Osada, bez stálých obyvatel, plní převážně rekreační funkci. V jejím okolí se nachází řada chat. Trvale zde žije jediný obyvatel, ale nachází se zde 40 rekreačních objektů (chalupy, chaty). Osada bez vlastního katastráního území (je součástí k.ú.  Nečtiny). Střed obce leží v nadmořské výšce cca 525 m n.m. Rekreační funkci potvrzuje existence rybníka (rozloha 1,5 ha).

Lešovice

Je obec nepravidelného volného půdorysu, leží v údolí Starého potoka na úpatí zalesněné stráně, jižně pod komunikací spojující Nečtiny s Manětínem. Původně mlýnská osada, dnes polorekreační obec s vazbou na zemědělství s pouze 7 trvalými obyvateli. V blízkosti vsi se dochovaly Holubí a Hamerský mlýn.  V katastrálním území se nachází dalších 20 domů a rekreačních objektů (chalupy), kdy pouze 4 z nich jsou obydleny zde 8 trvale žijícími obyvateli. Rozloha katastrálního území je malá a činí pouze 468, 2021 ha. Střed obce leží v nadmořské výšce asi 525 m n.m.

Nové Městečko

Je ves, či spíše osada rozkládající se v prstenci údolí mezi býv. hradem Preitensteinem a zámkem, pod jižním úpatím zříceniny hradu. Zástavba přízemního charakteru je soustředěna na úpatí hradu, prakticky kolem jediné komunikace. Ves je ukončená malou návsí s kapličkou. Ttrvale zde žije 24 obyvatel v 9 domech. V obci. se nachází ještě 11 rekreačních objektů (chalupy, chaty). Rozloha katastrálního území je udávána 622,5205 ha. Náves leží v nadmořské výšce cca 540 mn.m. V roce 1992 byla zpracovaná urbanistická studie Nečtiny, která zahrnuje i území Nového Městečka. S ohledem na charakter vsi zde byly naplánované pouze min. rozvojové předpoklady.

Plachtín

Je malá ves nacházející se mezi rozsáhlými lesními porosty, asi 1 km jižně od Hradu Nečtiny. Rozkládá se především podél silnice vedoucí z Nečtin k Úněšovu, s malou návsí v jihovýchodním cípu zástavby. Původně známá lokalita s prosperující sklárnou, jednostranného ulicového založení, dnes převládá především zemědělská činnost. Za návsí se rozprostírá menší zemědělský areál s chovem ovcí. Plachtín je jednou z mála sídel obce, kde vzrůstá počet obyvatel, za poslední dekádu zde byly vystavěny cca 4 nové rodinné domy. V současnosti má ves polorekreační charakter, i když trvale zde žije již 43 obyvatel. Evidováno je 14 domů k trvalému bydlení a navíc 34 objektů k rekreaci ve formě chalup, případně chat. Rozloha katastrálního území činí 919,3268 ha. Střed obce, tedy náves, leží v nadmořské  výšce 558 m n.m.

Račín

Je dnes již zaniklá ves okrouhlovicovitého založení s pouze jediným dochovaným domem uprostřed rozvalin a bujné vegetace. Ves leží v západním cípu obce Nečtiny, asi 6 km vzdálená od správního centra. Je obtížně přístupná, pouze přes neudržovanou polní cestu z nejbližšího Březína (cca 3 km) nebo podél lesa ze silnice Jedvaniny - Březín. Podkovovitá náves s polorozpadlou kaplí Nejsvětější Trojice stojící pod dvěma kaštany, v jejíž okolí jsou rozvaliny bývalých statků. V blízkosti vsi jsou zbytky bývalých dvou mlýnů - horního a dolního, u nich jsou dochovány polorozpadlé křížky. Nežije zde žádný obyvatel. V katastrálním území  se nachází asi 1,5 km od původní vsi 12 rekreačních objektů - (chalupy, chaty, část při komunikační spojnici Březín - Jedvaniny. Rozloha katastrálního území je je udávána 249,6634 ha. Střed obce leží v nadmořské výšce 630 m n.m.

OBEC

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
2
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
2
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
2
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
2
2
2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
déšť 16 °C 11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/10 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 18/11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 20/13 °C

mapa