Obec Nečtiny
ObecNečtiny

Dotace

Projekty podpořené Plzeňským krajem v roce 2024:

                              logo

Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2024

- "Propagační materiál - Děti ve stopách řemesel na Nečtinsku" č. 24IC000023

Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji v roce 2024

-OK Muzeum dětem 2024 - č. 014PV00031

Podpořené projekty v roce 2023:

 

"LESNÍ TECHNIKA PRO OBEC NEČTINY" - Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství

- Traktorový lesní naviják KRPAN 5,5 EH

- Vyvážecí vlek Palms 8sx s HR Palms 3,67

Publicita

 

Projekty podpořené Plzeňským krajem v roce 2023:

                              logo

Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic 2023

-Vybudování turistického zázemí v obci Nečtiny č. 23VTB00023

Dotace Plzeňského kraje

Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2023

-Dotisk základních propagačních materiálů obce a pořízení inventáře k vybavení informačního centra č. 23IC000012

Dotace Plzeňského kraje

PSOV PK 2023 - projekty obcí

-Obnova schodiště ke kostelu Sv. Jakuba Většího v Nečtinech - schody ke kostelu - č. 033P000086 - II. etapa

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2023

-Bartolomějská pouť v Březíně - č. 093K200047

Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji v roce 2023

-OK Muzeum dětem 2023-č. 013PV00039

Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2023

-Dotace na provoz prodejny - Hrad Nečtiny - č. 033PR00023

Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2023

- Podpora sociálních služeb na Nečtinsku - č. 40332023

Podpořené projekty v roce 2021 - 2022:

"Projekt spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – 2.etapa“

"Malá vodní nádrž Březín" (1.48 MB)

 

"Malá vodní nádrž Račín" Typ: PDF dokument, Velikost: 172 kB

 

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

eu     NPO  mz

PSOV PK 2022 - projekty obcí

-Obnova schodiště ke kostelu Sv. Jakuba Většího v Nečtinech-schody ke kostelu a schody ke hřbitovu-č. 032P000017 - I. etapa

Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy 2022

-OBEC Nečtiny: JSDHO Nečtiny, kat.V.-č. VV22000183

Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti 2022

-Pořízení kamerového systému ke zvýšení bezpečnosti v obci Nečtiny I. etapa-č. 22B0000027

Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2022

-Restaurování soch sv. Floriána a Vojtěcha-č. 092P200008

Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2022

-Aktualizace a dotisk zákoladních propagačních materiálů obce- č. 222K00016

Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji v roce 2022

-OK Muzeum dětem 2022-č. 012PV00048

Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2022

-Dotace na provoz prodejny - Hrad Nečtiny - č. 41502022

Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2022

- Podpora sociálních služeb na Nečtinsku - č.40802022

 

Podpořené projekty v roce 2021:

Dotace z Operačního programu životního prostředí 2014-2020

 • Obec Nečtiny-Sběrná místa a kontejnery-č. 115D314021625

Obec Nečtiny-Sběrná místa a kontejnery

Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2021

 • Dotace na provoz prodejny - Hrad Nečtiny - č. 031PR00081

2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy

 • Obec Nečtiny: JSDHO Nečtiny, kat. V. - č. VV21000156

Záchrana a obnova staveb drobné archtektury dotvářejících kulturní krajinu 2021

 • Renovace tří křížků (památníků) v osadě Jedvaniny u Skelné Huti (dříve Mensdorf) -

    č. 091Z2002

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2021

 • Letem světem s venkovem 2021 - č. 091K00037

Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji v roce 2021

 • OK Muzeum dětem 2021 - č. 011PV00054

Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2021

 • Podpora sociálních služeb na Nečtinsku - č. 0210P00009

Podpořené projekty v roce 2020:

Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou vodou 2020

 • Varietní studie odkanalizování a zásobování pitnou vodou obce Nečtiny včetně jejích částí - č. 050VS00002

SFŽP a MŽP

Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020

 • Dotace na provoz prodejny - Hrad Nečtiny - č. 030PR00069

PSOV PK 2020 - Projekty obcí

 • Vybudování veřejného osvětlení Nečtiny a Hrad Nečtiny - č.030PA00020
 • Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020
 • Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem  sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v  roce 2020 č. 020OP00004
 • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2020, OK Muzeum dětem 2020 - č. 010PV00016

Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020

 • Vybavení informačního centra - č. 220IC00004

​​​​​​Podpořené projekty v roce 2019:

Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019

 • Revitalizace (obnova) hřiště na malé sporty v Nečtinech/019SP00021

Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok  2019

 • "Propagační materiál - Nečtiny dětem"/219IC00009

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2019

 • 850 let Nečtin se Spirituál Kvintetem/099K200026

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019

 • Publikace Nečtiny/099L000012

Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji

 • OK Muzeum dětem 2019/019PV00045

PSOV PK 2019 - Projekty obcí

 • Výstavba kotců pro opuštěné psy/039PA00082

Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2019

 • Podpora sociálních služeb 2019/029OP00026

Podpořené projekty v roce 2018:

 • 2018 Příspěvek na věcné vybavení obec Nečtiny: JSDHO Nečtiny/VV18000181

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2018

 • OK muzeum dětem 2018/018PV00013

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018

 • Letem světem s venkovem 2018/098K200011

Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018

 • Dotisk propagačních materiálů Nečtinsko a okolí/218IC00004

PSOV PK 2018 - Územní plány

 • Územní plán Nečtiny/038PC00012

Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2018

 • Obnova drobné sakrální památky "Novomlýnský kříž" v k.ú. Březín a obnova smírčího kříže v k.ú. Nečtiny/098Z200008

PSOV PK 2018 - Projekty obcí

 • Výměna oken a restaurování hlavních dveří v objektu barokního špitálu v Nečtinech/038PA00292

Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2018

 • Podpora sociálních služeb na Nečtinsku/028OP00025

Podpořené projekty v roce 2017:

Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2017

 • Propagační materiál " Andělská cesta"/097IC00018

Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2017

 • Nečtinsko turistům - aktualizace informačních tabulí/217VT00027

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních aktivit pro rok 2017

 • Letem světem s venkovem 2017/097K200012

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2017

 • OK muzeum dětem 2017/017PV00025

2017 Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu

 • Obec Nečtiny, JSDHO Nečtiny/DA17000021

Podpořené projekty v roce 2016:

Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních aktivit pro rok 2016:

 • Letem světem s venkovem/096K200015

Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2016

 • Rozšíření propagačních materiálů Regionálního muzea Nečtiny/096IC00021

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2016:

 • OK Muzeum dětem 2016/016PV00008

Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2016:

 • Nečtinsko cyklistům/216C100020

PSOV PK 2016 - Projekty obcí

 • Oprava místních komunikací v obci Nečtiny/036PA00317

Č. 2 Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu

 • Nečtiny část Březín, Obnova drobné památky v krajině v k.ú. Březín/096Z200019

logo

2016 Příspěvek na věcné vybavení

 • VV/Obec Nečtiny: JSDHO Nečtiny/VV16000259

2016 Podpora hospodaření v lesích

2016 Podpora hospodaření v lesích/056L000064

http://www.turisturaj.cz/

Všechny tyto projekty jsou podporovány Plzeňským krajem

ÚŘAD

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
4
8
3
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3
15
4
16
3
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
4
8
3
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3
15
4
16
3
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
oblačno 25 °C 11 °C
pátek 21. 6. déšť 29/15 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 22/14 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 22/13 °C

mapa