Obec Nečtiny
ObecNečtiny

Strategický plán

Strategický plán obce Nečtiny s částmi: Březín, Čestětín,  Doubravice, Hrad Nečtiny, Jedvaniny, Kamenná Hora, Leopoldov, Lešovice, Nečtiny, Nové Městečko, Plachtín a Račín.

Na základě dlouhodobých zkušeností samosprávy obce, připomínek a návrhů občanů, zástupců spolků a právnických osob, byl vytvořen strategický plán obce, který definuje hlavní směry vývoje obce, a pak v jednotlivostech upozorňuje na potřeby, příležitosti a nutná řešení problémů, jejichž odstraňování by mělo postupně zlepšovat podmínky k životu zdejších obyvatel a návštěvníků kraje.

Nečtiny leží asi 37 km od Plzně a 11 km východně od významné dopravní komunikace I.třídy Plzeň-Karlovy Vary. Obec se nachází uprostřed malebné krajiny plné lesnatých kopců, kterou oživuje údolí Starého potoka s množstvím pramenišť a přítoků. Celé území se rozprostírá na ploše 52 km2. Z této výměry tvoří téměř 3000 ha lesy a asi 1800 ha zemědělská půda s převahou trvalých travních porostů. Nadmořská výška se pohybuje od 550 - 690 m.

Na území obce ve všech jejích částech trvale žije asi 640 obyvatel. Cílem rozvoje je stabilizovat počet trvalých obyvatel na čísle 700. Tento počet se jeví jako optimální a přiměřený stávajícímu potenciálu území, technickému a občanskému vybavení, sféře služeb, obchodu, drobných řemesel, školství, kultury a historické sídelní struktury. Kromě trvalých obyvatel je území hojně využíváno k rekreaci (velké množství staveb ve vlastnictví obyvatelů měst sloužících k individuální rekreaci), turistice a cestovnímu ruchu.

V oblasti zkvalitňování existenčních podmínek se strategický plán zaměřuje na vytváření zdravého životního prostředí ve všech  oblastech - čistotu vody, půdy (ekologické zemědělství), šetrnou lesní výrobu, čistotu ovzduší, ekologickou likvidaci odpadů. Dále pak na revitalizaci vodních ploch, vodních toků a pramenišť, revitalizaci krajiny, památek a přírodních hodnot území.

V oblasti ekonomického působení plán vymezuje a hledá možnosti využití místních podmínek pro podporu podnikání a vytváření pracovních příležitostí (sféra služeb, zemědělská prvovýroba, krajinotvorba, hospodaření v lesích, zpracování přírodních produktů, těžba a zpracování kamene, obnovitelné zdroje energie, drobná řemesla, vzdělávání atp.).

Jako nástroj pro ovlivňování dění v území, byl v průběhu roku 2003 – 2005 vypracován projekční kanceláří UrbioProjekt, atelier urbanismu, architektury a ekologie vedením ing. arch. Petra Tauše vypracován územní plán obce Nečtiny a schválený usnesením zastupitelstva obce č. 70/XII  dne 30.11.2005.

Strategický plán všech částí obce Nečtiny:   

Z jednotlivých strategických plánů obcí byl zpracován dokument Aktuální strategické projekty obce zde. Jedná se o aktuální a  nejdůležitější potřeby obce Nečtiny.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, úterý 5. 12. 2023
sněžení 0 °C -10 °C
středa 6. 12. mírné sněžení 2/-2 °C
čtvrtek 7. 12. zataženo 1/-9 °C
pátek 8. 12. zataženo -1/-9 °C

mapa